Progresīvi videonovērošanas risinājumi
Videonovērošana. Video pārvaldība. Integrētā drošības platforma.

Jaunumi

Mondot pētniecības projekta "Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar video novērošanas kamerām" īstenošanas progress 2019.gada 4.ceturksnī

Mondot turpina darbu pie pētniecības projekta “Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar video novērošanas kamerām” (projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006) īstenošanas, kas tiek realizēts balstoties uz darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumu "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Pašreizējā pētījuma posmā Mondot turpina iepriekšējā pētījuma posmā uzsākto datu marķēšanu, izmantojot sadarbības partnera Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) izveidoto un piegādāto datu marķēšanas palīgprogrammatūru. Līdz šim ir nomarķēti jau aptuveni 15% no videodatiem, kuri iegūti pētījuma iepriekšējos posmos no reālā vidē izvietotām videonovērošanas kamerām.

Sadarbības partneris EDI turpina darbu pie detektēšanas algoritma pilnveides un, tiklīdz Mondot būs nomarķējis pietiekamu datu apjomu pirmās testa versijas apmācībai, uzsāks darbu pie detektēšanas algoritma apmācības. Prognozētais algoritma pirmās versijas apmācības uzsākšanas laiks – 2020. gada janvāris.

Vairāk par Mondot pētniecības projektu varat lasīt iepriekšējos ar pētniecības projektu saistītajos rakstos.


BriefCam risinājumi - jaunākās paaudzes videonovērošanas ierakstu satura analīze

Jau daudzu gadu laikā apstiprinājies, ka videonovērošanas risinājumu ieviešana veicina sabiedrības drošības paaugstināšanos un likumpārkāpumu skaita samazināšanos, kā arī to ātrāku atklāšanu. Ļoti bieži atbildīgajām institūcijām, lai nonāktu pie vēlamā rezultāta, ir nepieciešams caurskatīt ļoti lielu iegūto videodatu apjomu, kas prasa ne tikai ievērojamu darba spēka ieguldījumu, bet arī laiku. Turklāt bieži sastopamas situācijas, kad ātra informācijas un pierādījumu iegūšana var būt izšķiroša vai pat liktenīga.

Lai ātri un efektīvi veiktu videonovērošanas datu apstrādi un analīzi, BriefCam ir radījis jaunākās paaudzes videonovērošanas ierakstu satura analīzes platformu, kas ar mākslīgā intelekta starpniecību un unikālajām BriefCam tehnoloģijām spēj pārveidot liela apjoma un grūti pārskatāmus video datus viegli meklējamos, apstrādājamos un kvantificējamos video datos. BriefCam risinājumus raksturo inovatīva un paplašināma platforma, nepārspējama precizitāte, lieliska veiktspēja, elastīga arhitektūra un lietošanas ērtums.

BriefCam video ierakstu satura analīzes platformā ir BriefCam patentēts video kopsavilkuma risinājums - VIDEO SYNOPSIS®, kas ļauj lietotājiem vairāku stundu garus video pārskatīt dažās minūtēs vai pat sekundēs. VIDEO SYNOPSIS® pārklāj kustīgus objektus uz nemainīga fona, vienlaicīgi parādot notikumus, kas notikuši dažādos laikos.


Plašāk šeit

Partneri

Mondot ir Axis Communications Gold Partner

 

Mondot ir IndigoVision Authorized Partner.


Mondot ir Luxriot Premium Partner.

Mondot ir Milestone Systems Gold Partner


Mondot ir Milestone Systems Solution Partner. 


Mondot ir UgCS Reseller. .