Progresīvi videonovērošanas risinājumi
Videonovērošana. Video pārvaldība. Integrētā drošības platforma.

Jaunumi

Mondot pētniecības projekta “Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar video novērošanas kamerām” īstenošanas progress 2020.gada 2. ceturksnī

Mondot turpina darbu pie pētniecības projekta “Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar video novērošanas kamerām” (projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006) īstenošanas, kas tiek realizēts balstoties uz darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumu "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Pašreizējā pētījuma posmā Mondot turpina iepriekšējā pētījuma posmā uzsākto datu marķēšanu, izmantojot sadarbības partnera Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) izveidoto un piegādāto datu marķēšanas palīgprogrammatūru. Līdz šim ir nomarķēti jau aptuveni 60% no videodatiem, kuri iegūti pētījuma iepriekšējos posmos no reālā vidē izvietotām videonovērošanas kamerām.

Plašāk šeit

Mondot pētniecības projekta “Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar video novērošanas kamerām” īstenošanas progress 2020.gada 1. ceturksnī

Mondot turpina darbu pie pētniecības projekta “Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar video novērošanas kamerām” (projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006) īstenošanas, kas tiek realizēts balstoties uz darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumu "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Pašreizējā pētījuma posmā Mondot turpina iepriekšējā pētījuma posmā uzsākto datu marķēšanu, izmantojot sadarbības partnera Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) izveidoto un piegādāto datu marķēšanas palīgprogrammatūru. Līdz šim ir nomarķēti jau aptuveni 30% no videodatiem, kuri iegūti pētījuma iepriekšējos posmos no reālā vidē izvietotām videonovērošanas kamerām.


Partneri

Mondot ir Axis Communications Gold Partner

 

Mondot ir IndigoVision Authorized Partner.


Mondot ir Luxriot Premium Partner.

Mondot ir Milestone Systems Gold Partner


Mondot ir Milestone Systems Solution Partner. 


Mondot ir UgCS Reseller. .