top of page

Mondot uzsāk pētniecības projekta īstenošanu


SIA “Mondot” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar Video novērošanas kamerām.


Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006.


Novērošanas video kameras ir izplatīts sensors pilsētu drošības uzlabošanai, un šodienas tendences rāda, ka šo sensoru skaits pilsētās ar laiku vēl pieaugs. Bez šobrīd izmantotā drošības pielietojuma, no pilsētās un uz ceļiem uzstādītām kamerām iespējams noteikt dažādus pilsētas plānošanai aktuālus parametrus, ieskaitot smago un vieglo automašīnu, riteņbraucēju un gājēju kustības intensitāti, skaitu un virzienu. Datorredzes metodes ļauj šādu informāciju iegūt autonomi un laicīgi, uz vietas apstrādājot ar kamerām iegūtos datus.


Video apstrāde raksturojas ar lielām prasībām pret nepieciešamo skaitļošanas jaudu. Lai reālā laikā apstrādātu video ar mūsdienīgām mākslīgajā intelektā balstītām metodēm (piemēram, R-CNN [1], YOLO [2]), kameras būtu jāapgādā ar grafiskajām kartēm. Tas ir būtisks šķērslis, lai pielietotu datorredzi plaša mēroga uzdevumos, kuros ir jāanalizē dati no daudzām kamerām. Pētījumā plānots šo problēmu risināt, veidojot pret skaitļošanas jaudām efektīvas datorredzes metodes.


Metožu efektivitāte galvenokārt balstīsies gan uz apstrādājamo video pikseļu skaita samazināšanu, gan uz universālu metožu un modeļu optimizēšanu konkrētajam cilvēku un transporta detektēšanas uzdevumam. Gala rezultātā plānots izveidot un reālos apstākļos notestēt modeļus, kas spēj detektēt smagās un vieglās automašīnas, riteņbraucējus un cilvēkus, kā arī noteikt objektu kustības virzienu. Lielākais projekta pienesums būs iespēja šos modeļus īstenot uz lētām iegultām sistēmām, piemēram, Raspberry Pi, vai esošo video novērošanas kameru skaitļošanas resursos. Papildus ieguvums no efektivitātes pret skaitļošanas jaudu ir arī samazinātais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar klasiskiem video apstrādes paņēmieniem.


Projekta realizācijai tiks piesaistīta pētniecības organizācija. Balstoties uz pētījumu rezultātiem tiks radīts eksperimentālais prototips.


Galvenās veicamās aktivitātes

  • Video datu ieguve no reāliem ceļiem un citiem atvērtiem un slēgtiem objektiem- teritorijām, dažādos laika un apgaismojuma apstākļos pie dažādiem kameru novietojumiem;

  • Treniņkopas veidošana, kas sastāv no manuālas iegūto datu marķēšanas, kā arī marķēšanu paātrinošu palīgprogrammu veidošanas;

  • Pret skaitļošanas jaudām efektīvu objektu atklāšanas metožu izveide;

  • Eksperimentālā prototipa izveide;

  • Izveidotās metodes testēšana laboratorijā un reālos apstākļos.

36 views0 comments

Comments


JAUNUMI

mondotcolor.png

CITI JAUNUMI

mondotcolor.png

SAZINIES AR MUMS

Paldies, drīz sazināsimies ar Jums!

bottom of page